Privacy Policy

Privacybeleid TREU interior specials

Door de aard van onze dienstverlening beschikken wij over bepaalde gegevens van je. Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening persoonlijk, eenvoudig en betrouwbaar is.

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het belangrijk dat wij inzicht hebben in welke producten en diensten je bij ons afneemt. Wij koppelen de informatie die we van je hebben om jevragen, meldingen (bijvoorbeeld over een storing in uw dienstverlening) en klachten, snel en adequaat op te kunnen pakken.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om ervoor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • je recht respecteren om je persoonsgegevens op je aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch:  085-0470396

E-mail:            [email protected]

Post:               Bijenstand 3, 1251 HA  te Laren

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en website(s) laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze websites u kiest te gebruiken. Zo verwerken wij een CV, motivatiebrief en opleidingsniveau alleen wanneer je bij ons solliciteert en spelen de gegevens over uw IBAN pas wanneer er een bestelling bij ons wordt gedaan.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je verwerken:

 • naam
 • bedrijfsgegevens
 • cv
 • e-mailadres
 • functie
 • geboortedatum
 • geslacht
 • IBAN
 • informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier
 • interesses
 • leeftijd
 • motivatiebrief
 • offerte- en orderinformatie
 • NAW-gegevens
 • technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiersin cookies en uw surfgedrag op onze websites
 • telefoonnummer

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van of je klant bent bij TREU interior specials of niet):

 • om je de mogelijkheid te bieden offertes aan te vragen via onze website(s) en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de websites;
 • om je offerteaanvraag te verwerken en je te informeren over de status daarvan;
 • om je bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan;
 • om je sollicitatie te verwerken;
 • om met je te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post;
 • om je gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden op onze website;
 • om met je te kunnen communiceren via social media, e-mail, per post of telefonisch;
 • om onze websites te verbeteren.

Statistieken over organisaties die de website bezoeken

Aan deze website is Salesfeed gekoppeld. Met Salesfeed worden statistieken over herkomst en gedrag van onze doelgroepen gegenereerd. Salesfeed verwerkt hiertoe IP-adressen van bezoekers. De IP-adressen van een deel van de Nederlandse organisaties die deze website bezoekt, worden gekoppeld aan een database met daarin bedrijfsgegevens. Informatie over organisaties die worden geregistreerd naar aanleiding van hun bezoek aan deze website, wordt niet gedeeld met derden. Voor meer informatie over de Salesfeed verwijzen we je naar hun eigen website.

Gebruik van cookies door Salesfeed

Er wordt standaard 1 cookie geplaatst door Salesfeed. Deze cookie betreft een sessie cookie oftewel een first party cookie. Een sessie cookie wordt gebruikt om gebeurtenissen te aggregeren. Deze cookie vervalt na een half uur inactiviteit. Er worden standaard geen third party cookies geplaatst bij bezoekers door Salesfeed.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde diensten. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot je gegevens, heeft TREU interior specials de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Profilering en cookies

Wij combineren je persoonsgegevens uit verschillende bronnen (zoals de gegevens uit je order en uw bezoek aan onze website) met elkaar, om je de beste online ervaring te kunnen bieden. Daarbij combineren wij deze gegevens ook met de gegevens die je hebt achtergelaten op onze website: www.treuinteriorspecials.nl

Door je gegevens te combineren kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content op verschillende websites tonen, die aansluiten bij je interesses en voorkeuren. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere aanbiedingen doen. Zo wordt voorkomen dat je content of advertenties te zien krijgt die minder interessant voor je zijn.

Bij het verzamelen en combineren van je gegevens maken we gebruik van cookies. Wil je meer weten over cookies? Lees dan onze cookieverklaring.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot je persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jou gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Je gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van je gegevens

U kunt ten alle tijden inzicht krijgen in de gegevens die we van u verwerken. Stuur hiervoor een e-mail naar [email protected]. Wij zorgen er dan voor dat je de gewenste gegevens ontvangt.

Overige voorwaarden vind je in onze Algemene Voorwaarden.

Datum laatste aanpassing: 20 januari 2020

=== ENGLISH STATEMENT===

Web Site Terms and Conditions of Use

1. Terms

By accessing this web site, you are agreeing to be bound by these web site Terms and Conditions of Use, applicable laws and regulations and their compliance. If you disagree with any of the stated terms and conditions, you are prohibited from using or accessing this site. The materials contained in this site are secured by relevant copyright and trade mark law.

2. Use License

 1. Permission is allowed to temporarily download one duplicate of the materials (data or programming) on TREU interior specials’ site for individual and non-business use only. This is the just a permit of license and not an exchange of title, and under this permit you may not:
  1. modify or copy the materials;
  2. use the materials for any commercial use , or for any public presentation (business or non-business);
  3. attempt to decompile or rebuild any product or material contained on TREU interior specials’ site;
  4. remove any copyright or other restrictive documentations from the materials; or
  5. transfer the materials to someone else or even “mirror” the materials on other server.
 2. This permit might consequently be terminated if you disregard any of these confinements and may be ended by TREU interior specials whenever deemed. After permit termination or when your viewing permit is terminated, you must destroy any downloaded materials in your ownership whether in electronic or printed form.

3. Disclaimer

 1. The materials on TREU interior specials site are given “as is”. TREU interior specials makes no guarantees, communicated or suggested, and thus renounces and nullifies every single other warranties, including without impediment, inferred guarantees or states of merchantability, fitness for a specific reason, or non-encroachment of licensed property or other infringement of rights. Further, TREU interior specials does not warrant or make any representations concerning the precision, likely results, or unwavering quality of the utilization of the materials on its Internet site or generally identifying with such materials or on any destinations connected to this website.

4. Constraints

In no occasion should TREU interior specials or its suppliers subject for any harms (counting, without constraint, harms for loss of information or benefit, or because of business interference,) emerging out of the utilization or powerlessness to utilize the materials on TREU interior specials Internet webpage, regardless of the possibility that TREU interior specials or a TREU interior specials approved agent has been told orally or in written of the likelihood of such harm. Since a few purviews don’t permit constraints on inferred guarantees, or impediments of obligation for weighty or coincidental harms, these confinements may not make a difference to you.

5. Amendments and Errata

The materials showing up on TREU interior specials site could incorporate typographical, or photographic mistakes. TREU interior specials does not warrant that any of the materials on its site are exact, finished, or current. TREU interior specials may roll out improvements to the materials contained on its site whenever without notification. TREU interior specials does not, then again, make any dedication to update the materials.

6. Links

TREU interior specials has not checked on the majority of the websites or links connected to its website and is not in charge of the substance of any such connected webpage. The incorporation of any connection does not infer support by TREU interior specials of the site. Utilization of any such connected site is at the user’s own risk.

7. Site Terms of Use Modifications

TREU interior specials may update these terms of utilization for its website whenever without notification. By utilizing this site you are consenting to be bound by the then current form of these Terms and Conditions of Use.

8. Governing Law

Any case identifying with TREU interior specials site should be administered by the laws of the country of Netherlands without respect to its contention of law provisions.

General Terms and Conditions applicable to Use of a Web Site.

Privacy Policy

Your privacy is critical to us. Likewise, we have built up this Policy with the end goal you should see how we gather, utilize, impart and reveal and make utilization of individual data. The following blueprints our privacy policy.

 • Before or at the time of collecting personal information, we will identify the purposes for which information is being collected;
 • We will gather and utilization of individual data singularly with the target of satisfying those reasons indicated by us and for other good purposes, unless we get the assent of the individual concerned or as required by law;
 • We will just hold individual data the length of essential for the satisfaction of those reasons;
 • We will gather individual data by legal and reasonable means and, where fitting, with the information or assent of the individual concerned;
 • Personal information ought to be important to the reasons for which it is to be utilized, and, to the degree essential for those reasons, ought to be exact, finished, and updated;
 • We will protect individual data by security shields against misfortune or burglary, and also unapproved access, divulgence, duplicating, use or alteration;
 • We will promptly provide customers with access to our policies and procedures for the administration of individual data.

We are focused on leading our business as per these standards with a specific end goal to guarantee that the privacy of individual data is secure and maintained.